Visie en Missie Stuive BHV

BHV Visie en Missie Stuive BHV:  Waarom wij dit doen

Onze visie en missie
De komende jaren zal het belang van veiligheid thuis en op de werkvloer groter worden. Naast een aangescherpte regelgeving zal een morele plicht vanuit klanten ontstaan voor veiligheid voor henzelf en uw personeel. Deze ‘pull factor’ vanuit de markt zal betekenen dat de vraag naar bedrijfsveiligheid zowel op de kortere als de langere termijn toeneemt.

Technologische ontwikkelingen in de BHV sector

Een technologische ontwikkeling op de BHV markt sporen wij in zekere zin aan. Het verbeteren van producten en diensten is van belang om mensen te blijven boeien en mensen te laten reflecteren over hun eigen veiligheid. Wat wij niet aansporen zijn technologische verbetering die uit commercieel- of gemak belang worden genomen. Hiermee doelen wij op de cursussen verleend door BHV instructeurs zonder praktijk maar met theoretische ervaring en cursussen gedaan over het internet. Cursussen BHV zullen bij ons verleend blijven worden door professionals uit de praktijk.

Ontwikkelingen in de BHV sector

Een ontwikkeling die wij op de BHV markt zien is dat bedrijven de kosten meer beheersen. Zeker in de tijd van economische neergang/stabilisatie waarin wij als Nederland nu verkeren, willen bedrijven wel voldoen aan de veiligheidswens maar hiervoor niet een enorme duit in de zak doen. De wens is dan ook vaak om cursussen juist binnen of buiten werktijden te laten plaatsvinden, op een eigen gewenste locatie en op een naar eigen gewenste tijd en datum.

Kansen in de BHV sector

Voor Stuive BHV bieden deze en andere (maatschappelijke) ontwikkelingen volop kansen. Om deze kansen te kunnen benutten, zullen we onze positie op de noordelijke markt verder moeten verstevigen en de weg naar de rest van de Nederlandse markt verder moeten inslaan. Een juiste klantbenadering, een duidelijke informatievoorziening, een heldere strategie en een goede verhouding tussen praktische en theoretische kennis liggen hieraan ten grondslag.

Als wij onze doelstellingen waar weten te maken dan..
..zullen wij in het noorden van het land uitgroeien tot een ‘all inclusief’ aanbieder op de BHV markt die een breed scala aan doelgroepen kan bedienen. Ons onderscheidend vermogen zal liggen in het verlenen van vermakelijke en persoonlijke cursussen op een naar uw gewenste locatie door een professional uit de praktijk met de focus op uw vakgebied.

Onze succesfactor..
..is dat wij subjectief vanuit een praktische oogpunt blijven kijken naar de ‘BHV Wereld’ om ons heen, ons te focussen op onze visie en niet mee dwalen met alle technologische ontwikkelingen. Daarnaast kunnen wij door onze soepele houding, van uw BHV vraag, een BHV oplossing maken.