Subsidies voor BHV

Subsidies voor BHV

Hier treft u een overzicht van mogelijke instanties die subsidie verlenen. subsidies voor bhv

Scholingsfonds voor het bouwbedrijf (Samen BTER)
Het Scholingsfonds stimuleert scholing van bouwplaatsmedewerkers. Iedere medewerker die onder de Bouw-CAO valt, heeft recht op gemiddeld twee dagen scholing met behoud van loon.

Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking
OOM heeft aantrekkelijke bijdragen en regelingen voor tegemoetkoming in cursus- en scholingskosten.

Metalektro
Bedrijven die onder de CAO-Metalektro vallen kunnen in
aanmerking komen voor een subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Om als ESF-project te worden aangemerkt moet de gezamenlijke opleidingsduur minimaal 40 scholingsuren per werknemer bedragen.