Risico Inventaris en Evaluatie (RI&E)

Risico analyse (RI&E)

De hele basis van de veiligheid en preventie van de werkplek, begint met een analyse van de werkplek zelf. De risico’s worden in kaart gebracht om daarna op deze risico’s in te gaan. ri&e

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en BHV
Elke werkgever is verplicht een RI&E uit te voeren. Het is van belang hiervoor een (branche) RI&E (zie http://www.rie.nl) te gebruiken.

Restrisico en BHV ri&e
Uit de RI&E wordt duidelijk voor welke risico’s er in uw bedrijf preventieve maatregelen kunnen worden getroffen. Dit zijn de restrisico’s die moeten worden afgedekt met de bedrijfshulpverlening. De BHV is dus het sluitstuk van de arbeidsveiligheid in uw bedrijf. ri&e

Wat is een BHV-plan?
Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico’s de BHV is gebaseerd, hoe de aantallen en opleiding van de BHV zijn bepaald en hoe wordt vastgesteld of de BHV-organisatie werkt (oefenen en evalueren).

Hoeveel BHV’ers moet een bedrijf hebben?
Dat is afhankelijk van de restrisico’s die er in het bedrijf zijn. De BHV’er is er om de restrisico’s die niet kunnen worden voorkomen af te dekken. Het gaat dan om ongevallen, branden en het evacueren van medewerkers en handelingen die gericht zijn op de specifieke restrisico’s in uw bedrijf. Als er gewerkt wordt, moet er altijd BHV geregeld zijn.