Brandpreventie

Brandpreventie

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen om het ontstaanvan een brand zoveel mogelijk te voorkomen.

Brandpreventie kan betekenen dat gebruikte materialen met zorg worden gekozen, maar ook middelen die een beginnende brand stoppen en goede vluchtmogelijkheden vallen onder brandpreventie. De rook van een brand kan soms nog meer problemen opleveren dan het vuur van de brand, daarom dient ook daar op gelet te worden.

Anno 2007 is de trend in de Europese wetgeving van dien aard dat deze eerder een resultaatverbintenis nastreven in plaats van de tot nu toe gekende voorschrijvende houding.

Dit betekent dat nu de verantwoordelijkheid ligt bij de exploitant van een gebouw om de best beschikbare en meest economisch verantwoorde technieken te gaan toepassen om mens (ook de interventieploegen), goed, dier en omgeving te gaan beschermen.