BHV-advies op de werkplek

BHV-advies op de werkvloer

De omgeving waarin bedrijven en organisaties opereren verandert snel, ook inzake veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Het is belangrijk dat uw organisatie juist omgaat met deze veranderingen, zodat aan de gestelde (wettelijke) eisen wordt voldaan. BHV advies

Door de diversiteit van maatregelen, noodzakelijk voor de veiligheid in uw bedrijf, is voor het samenstellen van een pakket op maat, overleg noodzakelijk.

Door middel van een opgesteld RI&E kan een verantwoord BHV-pakket worden samengesteld.

Naast het algemeen deel bestaat het Bedrijfshulpverleningsplan uit noodplannen, met ten minste een:

– preventie- en preparatieplan (incl. hulpmiddelen, opleidingsplan en oefenschema)
– communicatieplan;
– ontruimingsplan;
– calamiteitenplan;
– continuïteitsplan; (nazorgplan.)

Afhankelijk van de restrisico’s van een organisatie kan worden voorzien in diverse andere noodplannen. Met een plan wordt in dit verband bedoeld, een zeer beknopte omschrijving van het proces.

Wij beschikken over de benodigde kennis en ervaring om uw organisatie bij deze vraagstukken te ondersteunen. Wij helpen u graag.

Neem contact met ons op

ontruimingsplan, calamiteitenplan ontruimingsplan, calamiteitenplan ontruimingsplan, calamiteitenplan